Beoordelingspijlers


Met de beoordelingspijlers wordt een indeling gemaakt op welke hoofditems iemand wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld fysiek, tactiek, mentaal. Binnen deze pijlers kunnen dan een aantal factoren aan de orde komen. Dit zal per sport verschillend zijn. Maak naar wens de verschillende beoordelingspijlers aan. Bij zwemlessen wordt er gewerkt met Eisen, maar bij teamsporten worden er vaak verschillende pijlers gekoppeld.

Menupad: [Beoordelingen] > [Instellingen] > [Beoordelingspijlers] > [Wijzigen]

 

Veld                           Omschrijving
Vw Vw is van verwijderen. Door dit veld aan te klikken wordt de beoordelingspijler bij het bewaren verwijderd.
Beoordelingspijlercode Dit is de code van de beoordelingspijler. De code kan zelf gekozen worden. Er zijn twee posities te gebruiken. Dit kunnen zowel cijfers als letters zijn. Op dit veld worden de pijlers gesorteerd.  Hou dus ruimte om later pijlers tussen te voegen.
Beoordelingspijler Dit is de omschrijving van de beoordelingspijler, die ook op het formulier komt te staan.

 

 Klik hier voor de volledige handleiding